Aktivno oglje v stebru premoga

Naše aktivno oglje na osnovi premoga in Aktivno oglje, specifično za VOC, je posebej zasnovano za adsorpcijo organskih odpadnih plinov, ki vsebujejo benzen, toluen, aceton, butanon, diklorometan, etil acetat, eter, trikloroetilen in druga onesnaževala, ki nastanejo med proizvodnimi procesi naftne in kemične industrije, tiskarske industrije, industrija sintetičnih smol in gumarska industrija. Topila se nato pridobijo s kondenzacijskimi in vakuumskimi metodami, preden se regenerira aktivno oglje.

View as